Kontakty

Predajca

Názov:LtcNet, s.r.o.
IČO:36733733
DIČ:2022318771
IČ DPH:SK2022318771
Mesto:Holíč
PSČ:90847
Adresa:Bernolákova 1
Telefón:0948/262 900
E-mail:obchod@ltcnet.sk;info@ltcnet.sk
Kontakt:Martin Michálik
Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:19577/T

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 033/5512 689
  • 033/5512 690
Fax:
  • 033/5512 656